Simone Rocha Autumn/Winter 2014 | Source: Nowfashion.com
Simone Rocha Autumn/Winter 2014 | Source: Nowfashion.com

What's your opinion?