Charlotte Dellal | Photo: Dave Bennett
Charlotte Dellal | Photo: Dave Bennett

What's your opinion?