Process Manager Content Production w Foto Studio

Recruiter
Zalando
Location
Olsztynek (Poland)
Posted
28 Sep 2021
Closes
07 Dec 2021
Ref
2013964
Level
Manager
O ZESPOLE
Departament: Zalando Lounge, Planning and Process Delivery
Osoba zarzÄ...dzajÄ...ca: Team Manager Content Solutions

Rekruter: Monika Chojnowska, monika.chojnowska@zalando.pl

Jako Menager Content Production, bÄ™dziesz odpowiedzialny miÄ™dzy innymi za koordynacjÄ™, strategiczne sterowanie i nadzór nad realizacjÄ... produkowanych treÅ>ci, przy Å>cisÅ,ej wspóÅ,pracy z naszym operatorem logistycznym. BÄ™dziesz peÅ,niÅ,(a) kluczowÄ... funkcjÄ™ w Zalando Lounge Content Solutions, nadzorujÄ...c codzienne planowanie, podejmujÄ...c decyzje i dziaÅ,ajÄ...c jako wÅ,aÅ>ciciel procesów. We wspóÅ,pracy z zespoÅ,ami w Olsztynku i Berlinie zapewnisz doskonaÅ,oÅ>Ä| operacyjnÄ..., kompletnÄ... sprawozdawczoÅ>Ä| oraz ciÄ...gÅ,Ä... poprawÄ™ jakoÅ>ci. BÄ™dziesz także odpowiedzialny(a) za regularne promowanie doskonalenia systemów oraz procesów, jak również tworzenie i wdrażanie metod optymalizacji, które usprawniÄ... nasze dziaÅ,ania operacyjne.
ZADANIA NA STANOWISKU
 • Reprezentowanie Zalando Lounge i bycie pierwszym punktem kontaktowym dla wszystkich zagadnień zwiÄ...zanych z procesami pomiÄ™dzy Zalando a naszym operatorem logistycznym.
 • Zapewnienie sprawnego planowanie oraz optymalnego wykorzystania naszych możliwoÅ>ci przy tworzeniu treÅ>ci. Codzienna koordynacja produkcji przy zastosowaniem odpowiednich wskaźników KPI
 • Dopasowanie procesu do bieżÄ...cych i prognozowanych danych oraz możliwoÅ>ci produkcyjnych
 • Usprawnienie procesów oraz wspieranie projektów multidyscyplinarnych na poziomie proceduralnym i strategicznym w celu zwiÄ™kszenia skutecznoÅ>ci i poprawy wyznaczników KPI
 • Zapewnienie sprawnej komunikacji pomiÄ™dzy dziaÅ,ami Content Production w Berlinie i Olsztynku
CZEGO OCZEKUJEMY
 • Przynajmniej 3-letniego doÅ>wiadczenie zawodowe na porównywalnym stanowisku w zakresie planowania produkcji, wdrażania i doskonalenia procesów.
 • Dobrego zrozumienie procesów zachodzÄ...cych w kreatywnym Å>rodowisku produkcyjnym, tj. tworzenie kampanii, treÅ>ci, itp.
 • Ekspertyzy w planowaniu przepÅ,ywu prac zespoÅ,ów wewnÄ™trznych
 • UmiejÄ™tnoÅ>ci analitycznego myÅ>lenia: analizowania kluczowych wskaźników KPI, wyciÄ...gania wniosków oraz proponowania rozwiÄ...zań
 • Efektywnych metod pracy, wysoko rozwiniÄ™tych umiejÄ™tnoÅ>ci organizacyjnych, orientacji na rezultaty oraz elastycznoÅ>ci w dziaÅ,aniu.
 • BiegÅ,a znajomoÅ>Ä| jÄ™zyka polskiego i angielskiego (w mowie i w piÅ>mie), pozwalajÄ...ca na swobodna komunikacjÄ™ z osobami na różnych szczeblach (znajomoÅ>Ä| jÄ™zyka niemieckiego bÄ™dzie dodatkowym atutem)
 • Bardzo dobra znajomoÅ>Ä| pakietu MS Office, w szczególnoÅ>ci MS Excel
 • ZnajomoÅ>Ä| oprogramowania do zarzÄ...dzania procesami biznesowymi bÄ™dzie dodatkowym atutem


CO OFERUJEMY
 • MożliwoÅ>Ä| pracy w zmotywowanym i miÄ™dzynarodowym zespole, który zawsze bÄ™dzie CiÄ™ wspieraÅ, i inspirowaÅ, do dziaÅ,ania. W Zalando nie znajdziesz chwili by siÄ™ nudziÄ|!
 • Atrakcyjny system nagród i benefitów. 40% zniżki w naszym sklepie online, Å>wieże warzywa i owoce oraz napoje każdego dnia. WspaniaÅ,e imprezy, eventy pracownicze i wiele wiÄ™cej.
 • MiÄ™dzynarodowÄ... kulturÄ™ organizacyjnÄ..., która bierze pod uwagÄ™ Twoje umiejÄ™tnoÅ>ci.


Celebrujemy różnorodnoÅ>Ä| i angażujemy siÄ™ w budowanie zespoÅ,ów, które reprezentujÄ... różne Å>rodowiska, perspektywy i umiejÄ™tnoÅ>ci. Decyzja o zatrudnieniu jest podejmowana na podstawie kwalifikacji, doÅ>wiadczenia i potrzeb biznesowych.

KRÃ"TKO O ZALANDO LOUNGE:
Zalando Lounge to internetowy klub zakupowy, zajmujÄ...cy siÄ™ sprzedażÄ... produktów luksusowych w 13 krajach Europy. Naszym czÅ,onkom oferujemy profil sprzedaży opierajÄ...cy siÄ™ na codziennych, czasowo limitowanych kampaniach, dziÄ™ki którym można zakupiÄ| swoje ulubione artykuÅ,y z dziaÅ,u marek ekskluzywnych aż do 75% taniej.
Zalando Lounge to jednak coÅ> wiÄ™cej niż tylko zniżki. Nasza siÅ,a leży na skupianiu siÄ™ na branży modowej i aktualnych trendach: od popularnych marek, poprzez te mniej znane i niszowe reprezentowane przez niezależnych projektantów, aż po marki miÄ™dzynarodowe, luksusowe. Dbamy o to, by speÅ,niaÄ| gusta modowe każdego z naszych klientów, który szuka najlepszych produktów w najlepszych cenach. WspóÅ,pracujÄ...c z naszymi partnerami, jesteÅ>my pionierami w zakresie innowacyjnego Å,ańcucha dystrybucji, dostaw oraz procesów produkcyjnych, oferujÄ...c skuteczne i inteligentne rozwiÄ...zania, tworzÄ...c nowy i wygodny sposób na robienie zakupów w sieci jak i nowy model sprzedaży.

Please note that all applications must be completed using the online form - we do not accept applications via e-mail. Please complete your application in English.

More searches like this