IT Print Supporter

Recruiter
Zalando
Location
Berlin, Germany
Posted
10 Jan 2022
Closes
08 Mar 2022
Ref
3798962
Function
Technology
Level
Manager
Zalando to wiodÄ...ca europejska platforma modowa, Å,Ä...czÄ...ca klientów, marki i partnerów z 23 krajów.

Dostarczamy modÄ™ od stóp do gÅ,ów ponad 34 milionom aktywnych klientów poprzez nasze utalentowane i różnorodne pod każdym wzglÄ™dem zespoÅ,y.

ReceptÄ... na sukces Zalando jest: think big and act fast! Co zrobisz dzisiaj wpÅ,ynie na miliony klientów jutro. W Zalando, masz szansÄ™ na pracÄ™ dla najlepszej miÄ™dzynarodowej firmy w dziedzinie mody online.

ROLA - IT PRINT SUPPORTER

Aktualnie szukamy osoby, która zapewniÅ,aby wsparcie informatyczne w zakresie obsÅ,ugi urzÄ...dzeń drukujÄ...cych zainstalowanych na terenie obiektu. BÄ™dziesz dbaÅ,(a) o to aby urzÄ...dzenia drukujÄ...ce w naszym centrum dystrybucyjnym mogÅ,y pracowaÄ| w trybie ciÄ...gÅ,ym. Obejmuje to zamawianie i wymianÄ™ materiaÅ,ów eksploatacyjnych, zapewnienie pierwszej linii wsparcia technicznego dla użytkowników oraz prowadzenie profilaktycznej konserwacji urzÄ...dzeń.

TWOJE ZADANIA:
 • Zapewnienie ciÄ...gÅ,oÅ>ci pracy urzÄ...dzeń drukujÄ...cych;
 • BieżÄ...ce usuwanie awarii i usterek urzÄ...dzeń drukujÄ...cych;
 • Nadzór nad magazynem czÄ™Å>ci zamiennych i materiaÅ,ów eksploatacyjnych;
 • Nadzór nad dokumentacjÄ... napraw, prowadzenie rejestracji napraw, tworzenie raportów;
 • Instalacja i konfiguracja nowych urzÄ...dzeń, przenoszenie obecnych w ramach bieżÄ...cych potrzeb;
 • WspóÅ,praca z partnerami w ramach dostaw i obsÅ,ugi serwisowej;
 • Planowanie napraw prewencyjnych.


NASZE OCZEKIWANIA WOBEC CIEBIE:
 • UmiejÄ™tnoÅ>Ä| czytania dokumentacji technicznej;
 • ZnajomoÅ>Ä| obsÅ,ugi urzÄ...dzeń drukujÄ...cych;
 • Mile widziane doÅ>wiadczenie w serwisowaniu urzÄ...dzeń drukujÄ...cych;
 • Minimum Å>rednie wyksztaÅ,cenie techniczne;
 • ŁatwoÅ>Ä| komunikacji;
 • Podstawy pracy z arkuszami kalkulacyjnymi;
 • ZnajomoÅ>Ä| jÄ™z. angielskiego bÄ™dzie atutem.


NASZA OFERTA DLA CIEBIE:
 • ZespóÅ, ekspertów którzy wesprÄ... CiÄ™ i zainspirujÄ... do dziaÅ,ania
 • Szkolenia i instruktaż aby wprowadziÄ| CiÄ™ w tajniki pracy
 • MiÄ™dzynarodowa kultura organizacyjna, która bierze pod uwagÄ™ Twoje umiejÄ™tnoÅ>ci
 • Stabilne zatrudnienie - umowa o pracÄ™ - z wieloma benefitami. Co powiesz na 40% zniżki na zakupy w naszym sklepie, owoce i napoje, prywatnÄ... opiekÄ™ medycznÄ..., zajÄ™cia jÄ™zykowe, imprezy firmowe i wiele innych.
 • Prowadzimy kulturÄ™ korporacyjnÄ..., w której umiejÄ™tnoÅ>ci sÄ... oceniane jedynie poprzez osiÄ...gniÄ™te wyniki. Nasze motto to: “Dla nas każdy dzień jest jak piÄ...tek!”.
 • Celebrujemy różnorodnoÅ>Ä| i angażujemy siÄ™ w budowanie zespoÅ,ów, które reprezentujÄ... różne Å>rodowiska, perspektywy i umiejÄ™tnoÅ>ci. Decyzja o zatrudnieniu jest podejmowana na podstawie kwalifikacji, doÅ>wiadczenia i potrzeb biznesowych.


PodsumowujÄ...c...

Poszukujemy osoby, która staÅ,aby siÄ™ czÄ™Å>ciÄ... naszego zespoÅ,u, który każdego dnia robi wszystko, by speÅ,niaÄ| potrzeby tysiÄ™cy klientów. W tym celu nieustannie staramy siÄ™ ulepszaÄ| i usprawniaÄ| nasze systemy. Liczymy, że w razie potrzeby bÄ™dziesz gotowy nacisnÄ...Ä| pedaÅ, gazu, byÅ>my wspólnie dotarli do wyznaczonych celów. Wyprzedzamy o kilometry wspóÅ,czesne technologie transportu, dlatego też potrzebujemy wÅ,aÅ>nie Ciebie, byÅ> pomógÅ, nam osiÄ...gnÄ...Ä| jeszcze wiÄ™cej! Witamy w Å>wiecie Zalando!
ZainteresowaliÅ>my CiÄ™?
WyÅ>lij swojÄ... aplikacjÄ™ i doÅ,Ä...cz do nas!

Do aplikacji prosimy dopisaÄ|:

“Wyrażam zgodÄ™ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zalando Logistics Operations Polska sp. z o.o. i Zalando OpCo Polska Sp. z o.o. dla potrzeb niezbÄ™dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z UstawÄ... z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”

Za wszystkie zgÅ,oszenia dziÄ™kujemy! - odezwiemy siÄ™ do kandydatów speÅ,niajÄ...cych nasze oczekiwania.

Please note that all applications must be completed using the online form - we do not accept applications via email. Please complete your application in English.

Similar jobs

More searches like this

Similar jobs