Skip to main content

This job has expired

Stockroom Manager (38 hours), Tommy Hilfiger - Roermond (€15.00)

Employer
Tommy Hilfiger
Location
Roermond, Netherlands
Closing date
25 Sep 2023

View more

Function
Retail
Level
Manager
Hours
Full Time

Job Details

€15.00 Per hour

Tommy Hilfiger is een van 's werelds toonaangevende designer lifestyle-merken, internationaal erkend voor het vieren van de essentie van de "klassieke Amerikaanse coole" stijl. Tommy Hilfiger, opgericht in 1985, levert premium styling, kwaliteit en waarde aan consumenten over de hele wereld met een breed scala aan collecties, waaronder Hilfiger Collection, Tommy Hilfiger Tailored, sportkleding voor heren, dames en kinderen, Tommy Hilfiger Denim, accessoires en schoenen. Daarnaast heeft het merk een licentie voor een reeks producten, waaronder geuren, brillen, horloges en woninginrichting. Tommy Hilfiger, dat in 2010 door PVH Corp. werd overgenomen, heeft wereldwijd meer dan 17.000 medewerkers en een uitgebreid distributienetwerk in meer dan 115 landen en 1.600 winkels. De wereldwijde detailhandelsverkopen van het merk Tommy Hilfiger bedroegen in 2015 6,5 miljard dollar.

Over DE FUNCTIE

Onze winkels zijn het leven en de ziel van ons bedrijf. Ze fungeren als onze belangrijkste contactpunten met ons steeds evoluerende klantenbestand. Naarmate de wereld van de detailhandel evolueert, zijn wij als bedrijf van mening dat, om alle andere onderdelen van de keten te laten werken, onze winkels de toon moeten zetten van waar het bij onze twee merken allemaal om draait. Ongeacht waar onze consumenten uiteindelijk een aankoop doen, onze winkels zijn altijd toonbeeld van onze geweldige merken. Als gevolg hiervan zijn onze locaties van het grootste belang, moet de eersteklas ervaring vanzelfsprekend zijn en mogen onze normen in de winkel nooit twijfelachtig zijn.

Om dit te bereiken, streven we ernaar om de personen in dienst te nemen die de waarden en normen van ons bedrijf kunnen omarmen; die geobsedeerd zijn door het leveren van geweldige service aan onze klanten en die echt geloven dat om relevant te blijven in de wereld van vandaag, we wendbaar moeten zijn en ons moeten aanpassen aan veranderingen en evolutie.

De Stockroom Manager speelt een sleutelrol bij het bereiken van deze normen door ervoor te zorgen dat het magazijn en de back-of-house-activiteiten soepel verlopen.

Verantwoordelijkheden omvatten:

 • Werk samen met een breder managementteam om voort te bouwen op zakelijke kansen en bedrijfsnormen en doelstellingen te bereiken.
 • Het nauwkeurig afhandelen van leveringen, overboekingen en andere voorraad gerelateerde taken.
 • Aannemen van inkomende leveringen in het systeem, voorraad in het magazijn organiseren en initiatief nemen om de manieren van voorraadbeheer te verbeteren.
 • Ervoor zorgen dat de bevoorrading op de werkvloer correct en tijdig wordt voltooid het team correct en efficiënt te delegeren.
 • Een belangrijke onderdeel zijn in de nauwkeurigheid van SKU's en het nemen van voorraden.
 • Analyseer rapporten op winkelniveau en maak actieplannen om de resultaten te verbeteren.
 • Deelnemen aan wekelijkse managementvergaderingen naast andere personeelsvergaderingen.
 • Duidelijk communiceren met het personeel: winkel- en individuele verkoopdoelen en andere belangrijke prestatieverwachtingen; verkoopresultaten en geeft advies over wat nodig is om de prestaties te verbeteren.
 • Eigen communicatie lijnen, alles wat met voorzieningen te maken heeft (toegangscontrole, alarmsystemen).
 • Mogelijkheid om goede relaties op te bouwen met belangrijke afdelingen/personeel in HO, B&M-team, facilities, loss prevention.
 • Werk samen met de SM om feedback te verzamelen over product- en voorraadproblemen. Opstellen van rapportages en analyses, interpretaties en actieplannen wekelijks communiceren naar het management team.
 • Loop dagelijks/wekelijks de SR door met SM of ASM.


Over JOU
 • Je hebt eerdere ervaring met toezichthoudende of specialistische functies binnen een premium- of luxemerk.
 • Je hebt eerdere ervaring in personeelsmanagement met het vermogen om conflicten en onproductieve meningsverschillen op te lossen.
 • Je beschikt over goede communicatie vaardigheden met het vermogen om gemakkelijk relaties op te bouwen.
 • Je beschikt over kennis van voorraadbeheersystemen bij voorkeur FIORI, Store Force en RFID
 • Je bent zelfverzekerd in het geven van feedback die positieve gedragsverandering bevordert.
 • Je kunt goed omgaan met veranderingen, je kunt je snel aanpassen en werken met tempo.
 • Je bent energiek en authentiek en toont een duidelijke aanwezigheid op de winkelvloer.
 • Je benadert alle problemen met een 'can do' benadering en handelt met initiatief om oplossingen in de winkel te vinden.


Over WAT WIJ JOU BIEDEN

Bij PVH begrijpen we dat het succes van onze organisatie rechtstreeks verband houdt met onze hardwerkende en toegewijde medewerkers, die hun tijd en talenten bijdragen om van ons bedrijf het succes te maken dat het is. Daarom zetten we ons in om een concurrerend en uitgebreid arbeidsvoorwaardenprogramma te bieden dat de bescherming, gemoedsrust en flexibiliteit biedt om onze medewerkers te ondersteunen - zowel thuis als op het werk.

PVH Europe en onze merken, TOMMY HILFIGER en CALVIN KLEIN, zetten zich in voor het bevorderen van een inclusieve en diverse gemeenschap van medewerkers met een sterk gevoel van verbondenheid. We geloven dat we beter worden met alle vormen van diversiteit en zijn er trots op om met toptalent uit alle lagen van de bevolking en uit alle hoeken van de wereld te werken. In de geest van inclusiviteit zullen gekwalificeerde kandidaten worden overwogen zonder rekening te houden met leeftijd, etniciteit, bekwaamheid, geslacht, genderexpressie, genderidentiteit, nationaliteit, ras, religie of seksuele geaardheid.

Tommy Hilfiger is one of the world's leading designer lifestyle brands, internationally recognized for celebrating the essence of "classic American cool" style. Founded in 1985, Tommy Hilfiger delivers premium styling, quality and value to consumers worldwide with a breadth of collections including Hilfiger Collection, Tommy Hilfiger Tailored, men's, women's and kids' sportswear, Tommy Hilfiger Denim, accessories, and footwear. In addition, the brand is licensed for a range of products, including fragrances, eyewear, watches and home furnishings. Tommy Hilfiger, which was acquired by PVH Corp. in 2010, has more than 17,000 associates worldwide and an extensive distribution network in over 115 countries and 1,600 retail stores. Global retail sales of the Tommy Hilfiger brand were US $6.5 billion in 2015.

About THE ROLE

Our stores are the life and soul of our business. They act as our main touch points with our ever evolving consumer base. As the world of retail evolves, we, as a business, believe that for all other parts of the chain to work, our stores must set the tone of what our two brands are all about. Irrespective of where our consumers eventually make a purchase, our stores, are always a window to our great brands. As a result, our locations are paramount, the first class experience must be a given and us in-store standards should never be questionable.

To deliver this, we strive to hire the individuals who live and breathe the values of our business; who are obsessed with delivering great service to our customers and who truly believe that to remain relevant in today's world, we must be nimble and adapt to change and evolution.

The Stockroom Manager plays a key role in achieving these standards by ensuring the smooth running of the stockroom and back of house operations.

Responsibilities include:
 • Partner with wider management team to build on business opportunities and achieve company standards and objectives
 • Processing deliveries, transfers and other stock-related duties accurately.
 • Accepting incoming deliveries onto the system Organizing stock in the stockroom and using initiative to improve ways of managing stock.
 • Ensuring replenishment on the shop floor is completed correctly and in a timely fashion by delegate to the team in a sufficient way.
 • Being a key player in SKU accuracy and stock takes.
 • Analyze store level reports and create action plans to improve results.
 • Participate in weekly management meetings alongside other staff meetings.
 • Clearly communicate to staff: store and individual sales goals and other key performance expectations; sales results and provide guidance on what is needed to improve performance.
 • Own communication boards, anything facility related (access controls, alarm systems).
 • An RFID champion for central London, who works closely with the central operations team assisting in other stores where needed.
 • Ability to build great relationships with key departments/personnel in HO, B&M team, facilities, loss prevention.
 • Work with the SM compiling feedback on product and stock concerns/issues. Producing reports and analysis, interpretation and action plans weekly communicating to the management team.
 • Hold daily/weekly SR walks with SM or ASM.
 • Own the roll out and operation of our in store omni channel and digital project.


About YOU
 • You'll have a previous track record within hospitality or retail.
 • You'll have previous stock handling experience.
 • You'll be an effective communicator with the ability to build relationships with ease.
 • You will work well with change, being able to quickly adapt and work with pace.
 • Knowledge of stock control systems preferably FIORI, Store Force and RFID.
 • You'll have strong people management skills with the ability to resolve conflict and unproductive disagreements.
 • You will work well with change, being able to quickly adapt and work with pace.


About WHAT WE OFFER

At PVH, we understand that the success of our organisation is directly related to our hardworking and dedicated associates who contribute their time and talents to help make our Company the success it is. That is why we are committed to providing a competitive and comprehensive benefits program that offers the protection, peace of mind and flexibility designed to support our associates - both at home and at work.

PVH Europe and our brands, TOMMY HILFIGER and CALVIN KLEIN, are committed to fostering an inclusive and diverse community of associates with a strong sense of belonging. We believe we are bettered by all forms of diversity, and take pride in working with top talent from every walk of life and corner of the world. In the spirit of inclusivity, qualified applicants will be considered without regard to age, ethnicity, ability, gender, gender expression, gender identity, nationality, race, religion or sexual orientation.

Company

TOMMY HILFIGER is one of the world’s leading designer lifestyle brands and is internationally recognized for celebrating the essence of classic American cool style, featuring preppy with a twist designs. Founded in 1985, Tommy Hilfiger delivers premium styling, quality and value to consumers worldwide under the TOMMY HILFIGER and TOMMY JEANS brands, with a breadth of collections including HILFIGER COLLECTION, TOMMY HILFIGER TAILORED, TommyXGigi, men’s, women’s and kids’ sportswear, denim, accessories, and footwear. In addition, the brand is licensed for a range of products, including fragrances, eyewear, watches and home furnishings. Founder Tommy Hilfiger remains the company’s Principal Designer and provides leadership and direction for the design process. TOMMY HILFIGER, which was acquired by PVH Corp. in 2010, is a global apparel and retail company with more than 15,000 associates worldwide. With the support of strong global consumer recognition, Tommy Hilfiger has built an extensive distribution network in over 100 countries and more than 1,800 retail stores throughout North America, Europe, Latin America and the Asia Pacific region. Global retail sales of the TOMMY HILFIGER brand were US $7.4 billion in 2017.

Company info
Location
Stadhouderskade 6 Amsterdam
Amsterdam
1054 ES
NL

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert