This job has expired

Centre Visual Merchandiser (38 hours), Tommy Hilfiger - Roermond (€17)

Employer
Tommy Hilfiger
Location
Roermond, Netherlands
Closing date
25 Nov 2023

View more

Job Details

About PVH

With a history going back over 130 years, PVH has excelled at growing brands and businesses with rich American heritages, becoming one of the largest global apparel companies. We have over 30,000 associates operating in over 40 countries with over $8 billion in revenues.

Founded in 1968 and acquired by PVH Corp. in 2003, Calvin Klein is a global lifestyle brand that exemplifies bold, progressive ideals and a seductive, and often minimal, aesthetic. We seek to thrill and inspire our audience while using provocative imagery and striking designs to ignite the senses. We strive to make a positive impact on the world. We inspire passion in our people. We embody authenticity and embrace individuality.

Tommy Hilfiger is one of the world's leading designer lifestyle brands, internationally recognized for celebrating the essence of "classic American cool" style. Founded in 1985, Tommy Hilfiger, was acquired by PVH Corp. in 2010, has more than 17,000 associates worldwide and an extensive distribution network in over 115 countries and 1,600 retail stores.

About THE ROLE

Our stores are the life and soul of our business. They act as our main touch points with our ever evolving consumer base. As the world of retail evolves, we, as a business, believe that for all other parts of the chain to work, our stores must set the tone of what our two brands are all about. Irrespective of where our consumers eventually make a purchase, our stores, are always a window to our great brands.

As a result our locations are paramount, the first class experience must be a given and our in-store standards should never be questionable.

To deliver this, we strive to hire the individuals who live and breathe the values of our business; who are obsessed with delivering great service to our customers and who truly believe that to remain relevant in today's world, we must be nimble and adapt to change and evolution.

The Centre Visual Merchandiser plays a key role in achieving these standards, they are responsible for maintaining the brand identity, promoting the product and delivering an exceptional standard of display and visual presentation of the windows and in store for all brands.

Responsibilities include:
 • Fully manage the visual proposition for all stores in the Village by promoting the brand merchandise and delivering an exceptional standard of visual presentation both inside and in the windows.
 • Be aware of sales budgets, mystery shops, VM visits and model store.
 • Manage the install all window schemes to an excellent standard, and maintain on a daily basis.
 • Style all mannequins; these can be dressed to guideline, local market and as per Region North direction.
 • Participate and lead staff meetings, as needed and keep the team up to date with moves, direction and changes.
 • Implement and manage, with the support of the Store Managers, the brand visual guidelines, ensuring UK specific direction is considered.
 • Monitor and support the Store Managers and department managers with the money mapping of VM presentation and react accordingly.
 • Work in collaboration with the Outlet VM manager and Store Managers to map the floor space and location of the collections looking at the store's option counts of new and existing product lines.
 • Support with the pre planning, delivery and execution of SALE and Model store to UK/Ireland guideline mapping sales plan with Outlet VM manager and Store Managers.
 • Maintain strong product knowledge regarding merchandise in order VM correctly and to communicate to customers for more effective selling.
 • Support the Store Managers by ensuring the sales team delivers consistent and accurate replenishment of product onto the sales floor.
 • Support and deliver for the Store Managers in training the store team on visual execution and standards.
 • Assist the Outlet VM manager in the execution, coaching and training of brand and seasonal guidelines within store.
 • Walk the windows daily to identify product challenges and daily standards of presentation
 • Work in collaboration with the key department managers to achieve best VM standards for the store managers of all stores in the village
 • Communicate with key stakeholders in VR to understand key planned activity, reporting back to VM HQ.
 • Support the delivery of marketing events in the Village.
 • Develop strong relationships with other Village VM managers and Field VM teams. Contributing to HO VM meetings where necessary.
 • Assist the Outlet VM manager by contributing to Model store guidelines.


About YOU
 • You'll retail experience with the ability to follow brand guidelines and understand the basics of Visual merchandising.
 • You'll have strong stakeholder management skills and the ability to build relationships with ease.
 • You'll be a creative, commercially aware and confident decision maker, communicating with impact across all levels.
 • You will work well with change, being able to quickly adapt and work with pace.
 • You'll have a proactive and solutions oriented mindset always acting with integrity.
 • You'll have strong organisation and time management skills with excellent attention to detail.


About WHAT WE OFFER

At PVH, we understand that the success of our organisation is directly related to our hardworking and dedicated associates who contribute their time and talents to help make our Company the success it is. That is why we are committed to providing a competitive and comprehensive benefits program that offers the protection, peace of mind and flexibility designed to support our associates - both at home and at work.

Over PVH

Met een geschiedenis die meer dan 130 jaar teruggaat, heeft PVH uitgeblonken in het laten groeien van merken en bedrijven met een rijk Amerikaans erfgoed en is het een van de grootste wereldwijde kledingbedrijven geworden. We hebben meer dan 30.000 medewerkers die actief zijn in meer dan 40 landen met een omzet van meer dan $ 8 miljard.

Calvin Klein, opgericht in 1968 en overgenomen door PVH Corp. in 2003, is een wereldwijd lifestylemerk dat een voorbeeld is van gedurfde, progressieve idealen en een verleidelijke en vaak minimale esthetiek. We proberen ons publiek te prikkelen en te inspireren terwijl we provocerende beelden en opvallende ontwerpen gebruiken om de zintuigen te prikkelen. We streven ernaar om een positieve impact op de wereld te maken. We inspireren passie bij onze mensen. We belichamen authenticiteit en omarmen individualiteit.

Tommy Hilfiger is een van 's werelds toonaangevende designer lifestyle merken, internationaal erkend voor het vieren van de essentie van de "klassieke Amerikaanse cool" stijl. Tommy Hilfiger, opgericht in 1985, werd in 2010 overgenomen door PVH Corp., heeft wereldwijd meer dan 17.000 medewerkers en een uitgebreid distributienetwerk in meer dan 115 landen en 1.600 winkels.

Over DE ROL

Onze winkels zijn het leven en de ziel van ons bedrijf. Ze fungeren als onze belangrijkste contactpunten met onze steeds evoluerende consumentenbasis. Naarmate de wereld van de detailhandel evolueert, geloven wij als bedrijf dat om alle andere delen van de keten te laten werken, onze winkels de toon moeten zetten van waar het bij onze twee merken om draait. Ongeacht waar onze consumenten uiteindelijk een aankoop doen, onze winkels, zijn altijd een venster op onze geweldige merken.
Als gevolg hiervan zijn onze locaties van het grootste belang, moet de eersteklas ervaring een gegeven zijn en mogen onze in-store normen nooit twijfelachtig zijn.

Om dit te leveren, streven we ernaar om de personen aan te nemen die de waarden van ons bedrijf leven en ademen; die geobsedeerd zijn door het leveren van geweldige service aan onze klanten en die echt geloven dat om relevant te blijven in de wereld van vandaag, wendbaar moeten zijn en ons moeten aanpassen aan verandering en evolutie.

De Centre Visual Merchandiser speelt een sleutelrol bij het bereiken van deze normen, ze zijn verantwoordelijk voor het behoud van de merkidentiteit, het promoten van het product en het leveren van een uitzonderlijke standaard van weergave en visuele presentatie van de ramen en in de winkel voor alle merken.

Verantwoordelijkheden omvatten:

 • Beheer de visuele propositie voor de winkel in de Village volledig door de merkartikelen te promoten en een uitzonderlijke standaard van visuele presentatie te leveren, zowel binnen als in de ramen.
 • Wees op de hoogte van verkoopbudgetten, mystery shops, VM-bezoeken.
 • Beheer de installatie van alle vensterschema's volgens een uitstekende standaard en onderhoud dagelijks.
 • Stijl alle mannequins; deze kunnen worden aangekleed volgens richtlijn, lokale markt en volgens region north guides.
 • Neem deel aan en leid personeelsvergaderingen, indien nodig en houd het team op de hoogte van bewegingen, richtingen en veranderingen.
 • Implementeer en beheer, met de steun van de Store Managers, de visuele richtlijnen van het merk, zodat er rekening wordt gehouden met de specifieke richting van het VK.
 • Monitor en ondersteun de Store Managers en afdelingsmanagers met het in kaart brengen van de geldtoewijzing van VM-presentaties en reageer dienovereenkomstig.
 • Werk samen met de Outlet VM-manager en Store Managers om het vloeroppervlak en de locatie van de collecties in kaart te brengen, waarbij wordt gekeken naar het aantal opties van de winkel voor nieuwe en bestaande productlijnen.
 • Ondersteuning bij de preplanning, levering en uitvoering van SALE en Model store to UK/Ireland guideline mapping sales plan met Outlet VM manager en Store Managers.
 • Behoud een sterke productkennis met betrekking tot merchandise en om met klanten te communiceren voor effectievere verkoop.
 • Ondersteun de store managers door ervoor te zorgen dat het verkoopteam consistente en nauwkeurige aanvulling van het product op de verkoopvloer levert.
 • Ondersteuning en levering voor de winkelmanagers bij het trainen van het winkelteam over visuele uitvoering en normen.
 • Assisteren van de Outlet VM manager bij de uitvoering, coaching en training van merk- en seizoensrichtlijnen binnen de winkel.
 • Loop dagelijks door de ramen om productuitdagingen en dagelijkse presentatiestandaarden te identificeren
 • Werk samen met de belangrijkste afdelingsmanagers om de beste VM-normen te bereiken voor de winkelmanagers van alle winkels in het dorp
 • Communiceer met de belangrijkste belanghebbenden in VR om de belangrijkste geplande activiteiten te begrijpen en rapporteer terug aan het VM-hoofdkantoor.
 • Ondersteuning van de levering van marketingevenementen in het dorp.
 • Ontwikkel sterke relaties met andere Village VM-managers en Field VM-teams. Bijdragen aan HQ VM meetings waar nodig.
 • Help de Outlet VM-manager door bij te dragen aan de richtlijnen van de Model store.

  Over Jou
 • Je hebt retailervaring met de mogelijkheid om merkrichtlijnen te volgen en de basisprincipes van visuele merchandising te begrijpen.
 • Je hebt sterke vaardigheden op het gebied van stakeholdermanagement en het vermogen om gemakkelijk relaties op te bouwen.
 • Je bent een creatieve, commercieel bewuste en zelfverzekerde beslisser, die communiceert met impact op alle niveaus.
 • Je werkt goed met verandering, kunt je snel aanpassen en werkt met tempo.
 • Je hebt een proactieve en oplossingsgerichte mindset die altijd integer handelt.
 • Je beschikt over sterke organisatie- en tijdmanagementvaardigheden met uitstekende aandacht voor detail .


Over WAT WIJ AANBIEDEN

At PVH, begrijpen we dat het succes van onze organisatie direct verband houdt met onze hardwerkende en toegewijde medewerkers die hun tijd en talenten bijdragen om ons bedrijf te helpen het succes te maken dat het is. Daarom zijn we toegewijd aan het bieden van een concurrerend en uitgebreid voordelenprogramma dat de bescherming, gemoedsrust en flexibiliteit biedt die zijn ontworpen om onze medewerkers te ondersteunen - zowel thuis als op het werk

Company

TOMMY HILFIGER is one of the world’s leading designer lifestyle brands and is internationally recognized for celebrating the essence of classic American cool style, featuring preppy with a twist designs. Founded in 1985, Tommy Hilfiger delivers premium styling, quality and value to consumers worldwide under the TOMMY HILFIGER and TOMMY JEANS brands, with a breadth of collections including HILFIGER COLLECTION, TOMMY HILFIGER TAILORED, TommyXGigi, men’s, women’s and kids’ sportswear, denim, accessories, and footwear. In addition, the brand is licensed for a range of products, including fragrances, eyewear, watches and home furnishings. Founder Tommy Hilfiger remains the company’s Principal Designer and provides leadership and direction for the design process. TOMMY HILFIGER, which was acquired by PVH Corp. in 2010, is a global apparel and retail company with more than 15,000 associates worldwide. With the support of strong global consumer recognition, Tommy Hilfiger has built an extensive distribution network in over 100 countries and more than 1,800 retail stores throughout North America, Europe, Latin America and the Asia Pacific region. Global retail sales of the TOMMY HILFIGER brand were US $7.4 billion in 2017.

Company info
Location
Stadhouderskade 6 Amsterdam
Amsterdam
1054 ES
NL

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert