Skip to main content

This job has expired

Warehouse Supervisor (32 hours), Tommy Hilfiger/Calvin Klein - Roermond (€15.00)

Employer
Tommy Hilfiger
Location
Roermond, Netherlands
Closing date
1 Mar 2024

View more

Function
Retail
Level
Manager
Hours
Part Time

Job Details

€15.00

Tommy Hilfiger is een van 's werelds toonaangevende designer lifestyle merken, internationaal erkend voor het vieren van de essentie van de "klassieke Amerikaanse cool" stijl. Tommy Hilfiger, opgericht in 1985, levert premium styling, kwaliteit en waarde aan consumenten over de hele wereld met een breed scala aan collecties, waaronder Hilfiger Collection, Tommy Hilfiger Tailored, sportkleding voor mannen, vrouwen en kinderen, Tommy Hilfiger Denim, accessoires en schoeisel. Daarnaast heeft het merk een licentie voor een reeks producten, waaronder geuren, brillen, horloges en woninginrichting. Tommy Hilfiger, dat in 2010 werd overgenomen door PVH Corp., heeft wereldwijd meer dan 17.000 medewerkers en een uitgebreid distributienetwerk in meer dan 115 landen en 1.600 winkels. De wereldwijde detailhandelsverkopen van het merk Tommy Hilfiger bedroegen in 2015 US $ 6,5 miljard.

Over DE ROL

Assisteer de Warehouse Manager bij het handhaven van de soepele werking van een snel bewegende omgeving. Verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van mensen binnen de magazijnfunctie, om ervoor te zorgen dat de doelen en doelstellingen van het bedrijf worden gehaald om aan de eisen van de klant te voldoen, om ervoor te zorgen dat het personeel voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- en standaard operationele procedures. Verantwoordelijk voor housekeeping standaarden en continue verbetering binnen het magazijn.

Verantwoordelijkheden omvatten:
 • Zorg voor de efficiënte werking van het magazijn, om de hoogste niveaus van efficiëntie te bereiken in taakbeheer, verkoop, leveringen en winstbescherming.
 • Planning en coördinatie van leveringen in het magazijn.
 • Het verwerken van leveringen in grote volumes, via het WMS en andere voorraadgerelateerde taken.
 • Neem deel aan wekelijkse managementvergaderingen en andere personeelsvergaderingen.
 • Communiceer duidelijk naar het personeel alle aspecten van het magazijn, zoals inkomende leveringen, uitgaande leveringen en over hoe de ruimte efficiënt kan worden gebruikt.
 • Stimuleer de efficiëntie van voorraadbewegingen om op te slaan wanneer daarom wordt gevraagd en overtref winkel- / magazijndoelen door het team te motiveren om deze doelen te bereiken.
 • Zorg consequent voor een positieve magazijnervaring door alle bezoekers en collega's op een eerlijke en consistente manier te behandelen.
 • Ondersteun het team bij het leveren van de bedrijfsstrategie en zorg ervoor dat iedereen een consistente training heeft gekregen over productkennis en magazijnonderhoud.
 • Bereik bedrijfsnormen / doelen voor persoonlijke resultaten en ontwikkeling.
 • Voer manager-on-duty functies uit, beheer magazijnopenings- / sluitingsfuncties en de magazijnvloer.


Over JOU
 • U hebt een eerdere staat van dienst op het gebied van toezicht op overschrijding in een magazijnomgeving
 • Je hebt eerdere ervaring met people management met het vermogen om conflicten en onproductieve meningsverschillen op te lossen.
 • Je zult een effectieve communicator zijn met het vermogen om gemakkelijk relaties op te bouwen.
 • Je zult een teamspeler zijn die de bijdragen en prestaties van anderen erkent en viert.
 • Je zult vertrouwen hebben in het geven van feedback die positieve gedragsverandering bevordert.
 • Je werkt goed met verandering, kunt je snel aanpassen en werkt met tempo.
 • Je zult energiek en authentiek zijn en een duidelijke aanwezigheid tonen op de Warehouse-vloer.
 • Je benadert alle vraagstukken met een 'can do'-aanpak en handelt met initiatief om oplossingen in de winkel te vinden.

Over WAT WIJ BIEDEN

Bij PVH begrijpen we dat het succes van onze organisatie direct verband houdt met onze hardwerkende en toegewijde medewerkers die hun tijd en talenten bijdragen om ons bedrijf te helpen het succes te maken dat het is. Daarom zijn we toegewijd aan het bieden van een concurrerend en uitgebreid voordelenprogramma dat de bescherming, gemoedsrust en flexibiliteit biedt die zijn ontworpen om onze medewerkers te ondersteunen - zowel thuis als op het werk.PVH Europe en onze merken, TOMMY HILFIGER en CALVIN KLEIN, zetten zich in voor het bevorderen van een inclusieve en diverse gemeenschap van medewerkers met een sterk gevoel van verbondenheid. We geloven dat we beter zijn geworden door alle vormen van diversiteit en zijn er trots op om te werken met toptalent uit alle lagen van de bevolking en uit alle hoeken van de wereld. In de geest van inclusiviteit worden gekwalificeerde aanvragers in aanmerking genomen zonder rekening te houden met leeftijd, etniciteit, bekwaamheid, geslacht, genderexpressie, genderidentiteit, nationaliteit, ras, religie of seksuele geaardheid.

Tommy Hilfiger is one of the world's leading designer lifestyle brands, internationally recognized for celebrating the essence of "classic American cool" style. Founded in 1985, Tommy Hilfiger delivers premium styling, quality and value to consumers worldwide with a breadth of collections including Hilfiger Collection, Tommy Hilfiger Tailored, men's, women's and kids' sportswear, Tommy Hilfiger Denim, accessories, and footwear. In addition, the brand is licensed for a range of products, including fragrances, eyewear, watches and home furnishings. Tommy Hilfiger, which was acquired by PVH Corp. in 2010, has more than 17,000 associates worldwide and an extensive distribution network in over 115 countries and 1,600 retail stores. Global retail sales of the Tommy Hilfiger brand were US $6.5 billion in 2015.

About THE ROLE

Assist the Warehouse Manager in maintaining the smooth operation of a fast moving environment. Responsible for the day-to-day management of people within the warehouse function, to ensure company's targets and objectives are met to meet customer requirements, ensuring that staff comply with health, safety and standard operating procedures. Responsible for housekeeping standards and continuous improvement within the warehouse.

Responsibilities include:
 • Ensure the efficient running of the warehouse, in order to achieve the highest levels of efficiency in task management, sales, deliveries and profit protection.
 • Planning and coordinating of deliveries into the warehouse.
 • Processing high volume deliveries, via the WMS and other stock related duties.
 • Participate in weekly management meetings and other staff meetings.
 • Clearly communicate to staff all aspects of the warehouse such as, inbound deliveries, outbound deliveries and on how to utilize space efficiently.
 • Drive the efficiency of stock movements to store when it's requested and exceed store/Warehouse targets through motivating the team to achieve these goals.
 • Consistently foster a positive warehouse experience by treating all visitors and colleagues in a fair and consistent manner.
 • Support the team in delivering the business strategy, and ensuring everyone has received consistent training on product knowledge and warehouse maintenance.
 • Achieve company standards/goals for personal results and development.
 • Perform manager-on-duty functions, manage warehouse opening/closing functions and the warehouse floor.


About YOU
 • You'll have a previous track record of supervisory of exceeding in a warehouse environment
 • You'll have previous people management experience with the ability to resolve conflict and unproductive disagreements.
 • You'll be an effective communicator with the ability to build relationships with ease.
 • You'll be a team player who recognizes and celebrates the contributions and achievements of others.
 • You'll be confident in giving feedback that promotes positive behavioral change.
 • You will work well with change, being able to quickly adapt and work with pace.
 • You will be energetic and authentic showing a clear presence on the Warehouse floor.
 • You'll approach all issues with a 'can do' approach and act with initiative to find in store solutions.


About WHAT WE OFFER

At PVH, we understand that the success of our organization is directly related to our hardworking and dedicated associates who contribute their time and talents to help make our Company the success it is. That is why we are committed to providing a competitive and comprehensive benefits program that offers the protection, peace of mind and flexibility designed to support our associates - both at home and at work.

PVH Europe and our brands, TOMMY HILFIGER and CALVIN KLEIN, are committed to fostering an inclusive and diverse community of associates with a strong sense of belonging. We believe we are bettered by all forms of diversity, and take pride in working with top talent from every walk of life and corner of the world. In the spirit of inclusivity, qualified applicants will be considered without regard to age, ethnicity, ability, gender, gender expression, gender identity, nationality, race, religion or sexual orientation.

Company

TOMMY HILFIGER is one of the world’s leading designer lifestyle brands and is internationally recognized for celebrating the essence of classic American cool style, featuring preppy with a twist designs. Founded in 1985, Tommy Hilfiger delivers premium styling, quality and value to consumers worldwide under the TOMMY HILFIGER and TOMMY JEANS brands, with a breadth of collections including HILFIGER COLLECTION, TOMMY HILFIGER TAILORED, TommyXGigi, men’s, women’s and kids’ sportswear, denim, accessories, and footwear. In addition, the brand is licensed for a range of products, including fragrances, eyewear, watches and home furnishings. Founder Tommy Hilfiger remains the company’s Principal Designer and provides leadership and direction for the design process. TOMMY HILFIGER, which was acquired by PVH Corp. in 2010, is a global apparel and retail company with more than 15,000 associates worldwide. With the support of strong global consumer recognition, Tommy Hilfiger has built an extensive distribution network in over 100 countries and more than 1,800 retail stores throughout North America, Europe, Latin America and the Asia Pacific region. Global retail sales of the TOMMY HILFIGER brand were US $7.4 billion in 2017.

Company info
Location
Stadhouderskade 6 Amsterdam
Amsterdam
1054 ES
NL

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert