Gildo Zegna, Shohei Shigematsu, Ryo Kase, Zaiyu Hasegawa, Kaie Murakami, Takashi Homma, Stefano Pilati | Source: Courtesy
Gildo Zegna, Shohei Shigematsu, Ryo Kase, Zaiyu Hasegawa, Kaie Murakami, Takashi Homma, Stefano Pilati | Source: Courtesy

What's your opinion?