Gosha Rubchinskiy Spring/Summer 2017 | Source: Pitti Immagine Uomo
Gosha Rubchinskiy Spring/Summer 2017 | Source: Pitti Immagine Uomo

What's your opinion?