Akio Naito, President of Seiko Watch Corp. Courtesy.
Akio Naito, President of Seiko Watch Corp. Courtesy.

What's your opinion?